A divina cummedie cigghiese

A divina cummedie cigghiese

A divina cummedie cigghiese
canto primo

Ammienz’ alla strata addirrupat’ di la vit’
m’acchiev’ nu giurn’ jnt’a nnù voscu scur’
addò pur’ lu passatur’ erj sparit’

Madonn’, a disc’ cudd ci stat’ jè n’avvintur’
na vuscaglja sarvaggja, difficil’ j stort’
ca sol’ a pinzarlu mi pigghjie la pavur’!

I’ ccussì amar’ j brutt’ cca nient’ et’a mort’ ;
ma pi parrà du bbene ca vi jacchjaj
vagghj disc’ pure di tutt’ l’at’ cose agni sort’

Ji nassacc’ com’ ete ca trasiv’ addaj,
m’ere tarment’ addurmiscjutu di tuttu punt’
cca la vera strata dretta ji lassaj.

J quanne abbasc’ u mont’ m’acchiev’ gjunt’
giust’ addò sj furnev’ quedda bella vall’
ca di tirror’ j mort’ già m’ videv’ defunt’,

uardaj all’arja j nnj vidiv’ lli spadd giall
cu lla luscj di li raggj da comet’
ca la strat’ segn’ all’omm’ j a lli farfall’.

Ma dopp’ ca’ pavur’ fo nu picca’accuet’
ca ijnd’a fogg’ du cor’ m’er’ addurat’
a nott ca passev’ fo cu stom’ch’ aggret’.

J com’a cudd’ ca cu a leng’ anziccat’
dopp ca j jassut for do mar’ sobb’a riv’
trimend’ aggret l’aque’ tutt’angazzat’,

Accussì u’ cor’mij c’angor’ na’ cridev’
s’ vutò angor’ aggret’ a tr’mend u’ pass’
ca na lassò maj’ nisciun’ angor’ viv’.

J dopp’ ca m’ ppuggev’ sobb’a nu mass’
pigghjev’ bellu bell’ a strat’ da riva disert’
j tinev’ u pet’ bbuen’ semb’abbasc’.

Com’accumenz’ na bbella nghianata jert’
na lonz’ mazz’ i na sajett’ o mov’ li recchj’
d’ pil’ pizzat’ totta quand’ er’ cuvert’;

j nna si ni scev’ maj da nanz’ all’ uecchj’
j nnu mpedimend’ er pi mme o camin’
ca ci vutav’ li piet’ er’ assè vot’ megghij’.

Er’ assè ch’er’ accum’nzat’ a matin
i u sol’ nghianav’ anziem’ a quid’ stell’
ca iern’ cu jidd’ quann’ amor’ divin’

muvì pi prim’ quidd’ cos’ bbell’;
cussì ca spiranz’ pi mme er bbon’
da queda vestij si po salvà a pell’

u tiemb’ bbuen i la doscia staggion’;
quanda pavur fo na cosa strana quess’
annand’a lli uecchij tott’ na vot nu lion’.

Contr’a mme l’imbression’ mi dess’
cua capa jert’ i jacitat pa fam’,
i parev ca tott’a l’arij turcess’ ;

A divina cummedie cigghiese

A divina cummedie cigghiese

Precedente Antologia L'Uomo e il suo Tempo Successivo Lupini una passione ricompensata